Với sương chiều Sơn Phú

Thứ hai, ngày 18-12-2023, 10:13| 311 lượt xem

Lê Na

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rét đã thổi cuối cánh rừng Sơn Phú

Về làm dâu, em giã cốm bản Lằn

Tôi nán lại xin chiều dăm tiếng gõ

Nhịp chày đôi va kéng loỏng rộn vang

 

Sông Gâm hát, thuyền lướt ru mắt lưới

Ngô chín vàng rủ thung lúa vàng theo

Ai nấu rượu, men thả bùa vào khói

Thác Hẩu đâu rồi? Bếp đỏ lửa ủ cơm

 

Hai mươi năm, tính tẩu còn thao thức

Người ra đi, người ở lại giữ tên làng

Bao xóm bản chìm đáy sông ký ức

Để ngày về nghe tiếng đất rộn vang

 

Tôi nài nỉ rủ chiều sang bản Sẳm

Sương dùng dằng, tối nay có Páo dung

Núi níu giữ, tay còn thơm hương cốm

Nhịp chày vui kéng loỏng trái tim mình.

Tin tức khác

Na Hang

18-12-2023

Chợ quê xưa

18-12-2023

Văn học nước ngoài

Guillaume Apollinaire

11-04-2024| 8 lượt xem

Đồ tể

20-11-2023| 415 lượt xem

Văn xuôi

Hạt mùa sau

11-04-2024| 15 lượt xem

Gió đổi chiều

27-02-2024| 249 lượt xem

Lão Khịa

27-02-2024| 265 lượt xem

Còn nghe tiếng gà gáy

27-02-2024| 258 lượt xem