Tăng cường việc chấp hành pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ hai, ngày 02-10-2023, 15:47| 82 lượt xem

Công an tỉnh Tuyên Quang vừa có Công văn số 6539/CAT-CSGT về việc tăng cường việc chấp hành pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trong tình hình mới và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm TTATGT đường bộ trong tình hình mới; thời gian qua, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp với quyết tâm hình thành “văn hóa giao thông” trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và toàn dân. Đặc biệt trong thời gian gần đây, Bộ Công an đã chỉ đạo thành lập các Tổ công tác chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chuyên đề “Tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container" và chuyên đề “Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn”.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Sau một thời gian triển khai, các Tổ công tác của Bộ Công an đã phát hiện nhiều cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang vi phạm pháp luật về TTATGT, trong đó lỗi chủ yếu là vi phạm về nồng độ cồn. Tất cả các trường hợp vi phạm đều làm rõ thông tin cá nhân và gửi thông báo vi phạm, kiến nghị kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan đến các cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm.

Để tăng cường vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm TTATGT, kiềm chế, kéo giảm TNGT; kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế tối đa việc cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm pháp luật về TTATGT trong thời gian tới, Công an tỉnh Tuyên Quang trận trọng đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quan tâm, phối hợp chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác bảo đảm TTATGT; tổ chức quán triệt, triển khai đến 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư; Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm TTATGT trong tình hình mới, nhất là thực hiện nghiêm quy định “đã uống rượu, bia không điều khiển phương tiện tham gia giao thông”, xác định công tác bảo đảm TTATGT, kéo giảm TNGT trên cả ba tiêu chí là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong những tháng cuối năm 2023.

Siết chặt trật tự, kỷ cương, xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm pháp luật về giao thông của người tham gia giao thông và người làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về giao thông; quá trình xử lý các vi phạm pháp luật về giao thông phải tuyệt đối thượng tôn pháp luật, “không có vùng cấm, không có  ngoại lệ”; mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm pháp luật về giao thông phải được thông báo về cơ quan, đơn vị để xử lý nghiêm theo quy định. Mỗi cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu phải gương mẫu và tích cực vận động người thân, gia đình và Nhân dân thực hiện nghiêm quy định về bảo đảm TTATGT. Nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp, tác động vào quá trình xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông của các cơ quan chức năng.

Tất cả các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm pháp luật về TTATGT khi bị lực lượng Cảnh sát giao thông gửi văn bản thông báo lỗi vi phạm đến cơ quan, đơn vị quản lý đều phải bị xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, quy chế, nội quy của đơn vị, địa phương; đồng thời công khai thông báo trong các cuộc họp, giao ban đơn vị để làm gương cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức khác.

Công an tỉnh sẽ tham mưu, đề xuất lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý nghiêm trách nhiệm liên đới của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương nếu có cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức: “ Vi phạm pháp luật về TTATGT gây ra tai nạn giao thông, nhất là lỗi vi phạm về nồng độ cồn; Bị Tổ công tác của Bộ Công an phát hiện và có văn bản thông báo gửi về đơn vị, địa phương quản lý; ” Khi nhận được văn bản thông báo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý vi phạm pháp luật về TTATGT không chỉ đạo xử lý hoặc xử lý không nghiêm túc. Công an tỉnh trân trọng đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phối hợp chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc..

PV

Thông báo khác