Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi viết về “Dân vận khéo”

Thứ hai, ngày 02-10-2023, 15:53| 41 lượt xem

Ban Dân vận Tỉnh ủy vừa có Công văn số 57-KH/BDVTU về Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết về "Dân vận khéo"

Ảnh minh họa

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, hướng tới Kỷ niệm 94 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2024); 25 năm Ngày Dân vận của cả nước (15/10/1999-15/10/2024). Ban Dân vận Tỉnh uỷ xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết về “Dân vận khéo” như sau:

Mục đích: Tuyên truyền quan điểm của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận và thực hành “Dân vận khéo”, các nội dung về công tác dân vận trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; vai trò, ý nghĩa, hiệu quả và những đóng góp của Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong tham gia thực hiện các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, các nghị quyết, chương trình, đề án, các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Thông qua Cuộc thi nhằm phát hiện, giới thiệu, tuyên truyền về những điển hình trong công tác dân vận; những kinh nghiệm tốt, cách làm hay, gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong Phong trào thi đua "Dân vận khéo" từ cơ sở, trong các cơ quan hành chính Nhà nước, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, trường học... tạo hiệu ứng tích cực, bồi đắp những giá trị tốt đẹp, bền vững trong đời sống xã hội.

Yêu cầu: Cuộc thi được tuyên truyền, triển khai sâu rộng trong toàn tỉnh. Thu hút nhiều tác giả, nhóm tác giả tham gia dự thi và sự quan tâm, hưởng ứng của các tầng lớp Nhân dân. Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người làm công tác dân vận trong hệ thống chính trị; các cơ quan báo chí, các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, hội viên hội nhà báo, đội ngũ cộng tác viên, trên địa bàn tỉnh.

Nội dung, hình thức: Cuộc thi phải phù hợp, phản ánh đúng mục đích Cuộc thi. Việc chấm điểm, xét trao giải đảm bảo khách quan, công tâm, khoa học; lựa chọn những tác phẩm xuất tiêu biểu; cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai tốt Cuộc thi.

Nội dung: Phản ánh kết quả triển khai thực hiện Phong trào thi đua "Dân vận khéo". Vai trò, ý nghĩa, hiệu quả và những đóng góp của Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong tham gia thực hiện phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... Tuyên truyền gương điển hình trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày 15/01/2024 đến ngày 15/8/2024

Thời gian chấm thi và xét chọn giải thưởng trong tháng 9/2024.

Tổng kết trao giải Cuộc thi dự kiến vào dịp kỷ niệm 94 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2024) và 25 năm “Ngày Dân vận cả nước” (15/10/1999 - 15/10/2024).

PV

Thông báo khác