Bế mạc kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ năm, ngày 04-07-2024, 21:27| 165 lượt xem

Ngày 4/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục làm việc và bế mạc.

Các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.

Toàn cảnh kỳ họp

Dự kỳ họp có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố.

Chủ tọa kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND đã xem xét, thông qua các nghị quyết: Quy định về học phí năm học 2023 - 2024; mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, mức chi trả cho đối tượng miễn, giảm học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục; tiêu chí xác định địa bàn không đủ trường công lập có cấp tiểu học từ năm học 2024 - 2025 trên địa bàn tỉnh; Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với một số trường hợp trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh quản lý; Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy định mức chi bồi dưỡng hằng tháng đối với cộng tác viên dân số thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; Quy định một số chính sách hỗ trợ công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh; Phê duyệt số lượng hợp đồng lao động thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh năm học 2024 – 20203...

Đại biểu biểu quyết các nghị quyết bằng máy tính bảng

Quy định định mức lập dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng Ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh; Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng, phúng viếng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện trên địa bàn tỉnh; Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách và người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 trên địa bàn tỉnh; Thông qua số lượng xe ô tô phục vụ công tác chung theo quy định tại khoản 5 Điều 8 Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh; giao bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân ngân sách địa phương (ngân sách cấp tỉnh) để ghi thu, ghi chi vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước năm 2024; Bổ sung danh mục dự án thực hiện thu hồi đất năm 2024 theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh; Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện 02 dự án trên địa bàn tỉnh; Điều chỉnh chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn (đoạn qua địa phận tỉnh Tuyên Quang); Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng 15 Trụ sở làm việc Công an cấp xã trên địa bàn huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng 23 Trụ sở làm việc Công an cấp xã trên địa bàn huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Tại kỳ họp, ông Phạm Trọng Thuật, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Hương Sen, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX trúng cử chức vụ Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ông Nguyễn Đại Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ông Nguyễn Văn Việt, Giám đốc Sở Nội vụ trúng cử chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Các đại biểu bỏ phiếu

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã tiếp thu các ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp. Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí trân trọng lắng nghe, tiếp thu và tiếp tục bám sát các mục tiêu theo các Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, của Tỉnh ủy, của HĐND tỉnh để cụ thể hóa và chỉ đạo các cấp, các ngành, các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chủ động, kịp thời thực hiện các giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, vượt qua thách thức và phấn đấu đạt kết quả cao nhất mục tiêu năm 2024. Tiếp tục nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP để tạo ra các sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường; đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp… Ngành Giáo dục và Đào tạo cần hướng dẫn để nhân dân, cử tri mua sách giáo khoa phục vụ năm học mới ít tốn kém nhất; ngành Y tế bảo đảm vật tư y tế, đầy đủ vắc xin cho công tác phòng bệnh cho Nhân dân...

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm công vụ, không để xảy ra tình trạng nể nang, né tránh; tiếp tục thực hiện các lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã… UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, bảo đảm tính khoa học, hiệu quả.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung nhấn mạnh, HĐND tỉnh đã thảo luận, thống nhất thông qua 32 nghị quyết với tỷ lệ tán thành cao để kịp thời ban hành chính sách cụ thể hóa các chính sách mới theo chỉ đạo của Trung ương và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, góp phần tạo sự thống nhất, đồng bộ về pháp lý trên các lĩnh vực nhằm thúc đẩy, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

Đồng chí đề nghị, UBND tỉnh cần chỉ đạo khẩn trương quyết liệt việc thực hiện ngay sau khi các nghị quyết được ban hành, để các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thực sự phát huy hiệu quả, đi vào cuộc sống…Đặc biệt, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, trong thời gian tới, HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh và nguyện vọng của cử tri. Trong đó, chú trọng một số nội dung: Bám sát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực tiễn của tỉnh, phối hợp UBND tỉnh rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để ban hành nghị quyết đúng thẩm quyền; tăng cường hoạt động giám sát theo hướng toàn diện, sâu sát, quyết liệt và hiệu quả; có sự phối hợp chặt chẽ, linh hoạt giữa các hình thức, phương thức và các chủ thể giám sát. Qua giám sát kịp thời phát hiện và kiến nghị cụ thể các giải pháp khắc phục hạn chế, vướng mắc...

PV

Tin tức khác