Tọa đàm khoa học Văn học các dân tộc thiểu số phía Bắc Việt Nam từ sau năm 1975

Thứ bẩy, ngày 06-07-2024, 08:10| 102 lượt xem

Ngày 5/7, tại Trường Đại học Tân Trào, Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Văn học các dân tộc thiểu số phía Bắc Việt Nam từ sau năm 1975”. Dự buổi Tọa đàm có PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương; các Ủy viên Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, cơ quan có liên quan của tỉnh Tuyên Quang.

PGS, TS Trần Khánh Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương; PGS, TS Nguyễn Đăng Điệp, nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Ủy viên Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương; TS Phạm Duy Hưng, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Tân Trào chủ trì buổi tọa đàm.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi tọa đàm. Ảnh: Quang Hòa

Tại buổi tọa đàm, đại biểu đã cùng nhau trao đổi các nội dung: Văn học dân tộc thiểu số miền núi nửa thế kỷ tiếp nối và phát triển; Thực trạng, định hướng sự phát triển của văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang từ sau năm 1975; Thực trạng và tiếp nhận văn học các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc từ sau 1975 đến nay; Tình hình sáng tác văn học bằng tiếng dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi phía Bắc; Các sáng tác của Y Phương trong dòng chảy văn chương các dân tộc thiểu số Việt Nam sau 1975; Về thơ nữ dân tộc thiểu số phía Bắc đương đại; Vai trò của giáo dục trong bảo tồn và phát triển văn học dân tộc thiểu số trong thời đại ngày nay, nghiên cứu tại Trường Đại học Tân Trào; Mở rộng cơ hội phát triển văn học dân tộc thiểu số trong bối cảnh đa phương tiện, nhìn từ khu vực miền núi phía Bắc; Thơ ca dân tộc Mông thời kỳ hiện đại với công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếng Mông hiện nay…

Các ý kiến thống nhất nhận định: Văn học các dân tộc thiểu số phía Bắc từ 1975 đến nay đạt được thành tựu đáng kể về đội ngũ và chất lượng nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật. Tuy nhiên, số lượng tác giả sáng tác bằng tiếng dân tộc thiểu số từ sau năm 1975 ngày càng ít. Chưa có nhiều tác giả, tác phẩm xuất sắc. Chưa có nhiều tác phẩm, chuyên đề văn học các dân tộc thiểu số được đưa vào chương trình giáo dục phổ thông và giáo dục đại học. Nhiều đại biểu cho rằng cần có các giải pháp cần thiết như: Nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của văn học các dân tộc thiểu số đối với nền văn học Việt Nam, đối với việc bảo tồn, phát huy, phát triển những giá trị văn hoá dân tộc; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ, khuyến khích tài năng, đặc biệt quan tâm đội ngũ sáng tác trẻ người dân tộc thiểu số.

P.V

Tin tức khác