Ngày làm việc thứ ba, kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XIX

Thứ tư, ngày 03-07-2024, 21:04| 142 lượt xem

Ngày 3/7, đại biểu HĐND tỉnh thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2024.

Các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa điều hành kỳ họp.

Các đại biểu dự kỳ họp. Ảnh Ngọc Hưng

Dự họp có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại biểu Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ, các sở, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố, các xã phường, thị trấn.

Phát biểu điều hành kỳ họp, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết những kết quả nổi bật tỉnh đã đạt được nêu trong báo cáo và đề nghị đại biểu HĐND tỉnh thảo luận làm rõ thêm các kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024, cũng như đề xuất các giải pháp để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2024.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành phiên thảo luận. Ảnh Ngọc Hưng

Tham gia thảo luận vào báo cáo, các đại biểu cơ bản nhất trí đối với những kết quả của tỉnh đạt được ở tất cả các lĩnh vực, các mặt công tác trong 6 tháng đầu năm 2024. Một số đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến vào các nội dung của báo cáo.

Đối với kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2024, đại biểu đề nghị UBND tỉnh tập trung tháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục về đất đai, hành chính; đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch các dự án đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia; đánh giá toàn diện cơ cấu kinh tế gắn với tăng trưởng kinh tế...

Tại kì họp, các đại biểu đã đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền tập trung tháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục về đất đai, hành chính; đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch các dự án đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia; làm rõ hơn giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp; giải pháp điều tiết sử dụng nguồn nước hồ thủy điện; giải pháp quản lý đảm bảo an toàn về lưới điện trong thời gian tới; làm rõ nguyên nhân chưa hoàn thành việc quy hoạch, thành lập mới các khu công nghiệp; giải pháp để khắc phục những hạn chế công tác tiêm chủng mở rộng đối với trẻ em và nhân dân; giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, kịp thời hỗ trợ kinh phí sửa chữa và làm nhà mới đối với 745 hộ là người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ... Cùng với đó đề xuất các giải pháp để khắc phục những khó khăn vướng mắc trong thi hành án dân sự và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan; việc thực hiện thu gom xử lý rác thải sinh hoạt, bao bì thuốc bảo vệ thực vật; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh; giải pháp để hạn chế và khắc phục tình trạng lừa đảo trên không gian mạng và sử dụng thuốc lá điện tử ở trẻ vị thành niên; công tác quản lý các bữa ăn bán trú tại các trường học, việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn học đường...

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất thông qua các nghị quyết: Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2024, tỉnh Tuyên Quang (bao gồm điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2024 vốn ngân sách địa phương cho đầu tư xây dựng 3 trụ sở công an cấp xã tại huyện Chiêm Hóa, Hàm Yên và Yên Sơn); dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2025; điều chỉnh dự toán vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới chưa giải ngân hết trong năm 2023 đã chuyển nguồn sang năm 2024 (đợt 1); Quy định thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc dự toán mua sắm áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Phân định các nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; điều chỉnh dự toán vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chưa giải ngân hết trong năm 2023 đã chuyển nguồn sang năm 2024; điều chỉnh dự toán vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững chưa giải ngân hết trong năm 2023 đã chuyển nguồn sang năm 2024; sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 6 - 12 - 2018 của HĐND tỉnh quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Ngày mai, ngày 4/7 HĐND tỉnh tiếp tục xem xét, thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.

PV

Tin tức khác