Ngày làm việc thứ hai, kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XIX

Thứ tư, ngày 06-12-2023, 18:34| 329 lượt xem

Ngày 06/12, HĐND tỉnh tiếp tục xem xét, thông qua các báo cáo trình kỳ họp. Các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố.

Các đại biểu dự kỳ họp

Đại biểu HĐND tỉnh thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2024; Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về tiến độ thực hiện kiên cố hóa kênh mương theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 15/10/2020 của Hội HĐND tỉnh, giai đoạn 2021-2025. Kiện toàn Ban Chỉ đạo kiên cố hóa kênh mương cấp tỉnh, ban hành 12 văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện, giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành chuyên môn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tập trung phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân, tạo sự đồng tình, hưởng ứng tham gia tích cực của nhân dân trong việc đóng góp ngày công lao động, vật liệu, kinh phí để thực hiện kiên cố hóa kênh mương; chỉ đạo các sở, ngành liên quan hướng dẫn trình tự, hồ sơ, thủ tục thực hiện kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn tỉnh.

Sau gần 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh (từ tháng 01/2021 đến tháng 28/10/2023), toàn tỉnh đã hoàn thành đưa vào sử dụng 201,044 km/263,615 km kênh mương, đạt 76,3% kế hoạch đăng ký theo nhu cầu thực tế các huyện, thành phố giai đoạn 2021-2025. Qua giám sát cho thấy việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh còn những hạn chế: Việc ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh còn chậm. Một số thành viên Ban Chỉ đạo kiên cố hóa kênh mương cấp huyện chưa thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Ban Chỉ đạo kiên cố hóa kênh mương một số xã chưa ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai, chưa phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban Chỉ đạo kiên cố hóa kênh mương của xã. Việc lập và phê duyệt hồ sơ mời thầu năm 2023 muộn dẫn đến việc cung cấp cấu kiện chậm. Hầu hết các tuyến mương được giám sát trực tiếp chưa đảm bảo kỹ thuật theo hướng dẫn thi công…

Tại phiên thảo luận, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung nhấn mạnh, năm 2023 mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng – an ninh trên địa bàn. Bức tranh kinh tế của tỉnh có nhiều điểm sáng. Nhiều sự kiện văn hóa, du lịch được tổ chức thành công; giáo dục – đào tạo đạt được nhiều thành tích; công tác lao động, việc làm, công tác an sinh xã hội được đảm bảo; việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang có nhiều chuyển biến… Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu thảo luận cần tập trung vào những tồn tại, hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân để có giải pháp khắc phục hiệu quả trong thời gian tới.

Cũng tại phiên thảo luận, các đại biểu bày tỏ đồng tình cao với các báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như các mục tiêu giải pháp thực hiện.

Đại biểu Quan Văn Duyên, Tổ đại biểu Chiêm Hóa cho rằng cần rà soát kỹ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế thuộc cấp nào để có giải pháp khắc phục cụ thể. Để phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng, cần quan tâm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Đồng thời, đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với huyện trong quá trình quản lý, khai thác các di tích trên địa bàn.

Đại biểu Quan Văn Duyên, Tổ đại biểu Chiêm Hóa phát biểu thảo luận

Vấn đề về ngành giáo dục, đại biểu Lý Thu Hương, Tổ đại biểu huyện Yên Sơn đề nghị UBND tỉnh tăng cường hướng dẫn kiểm tra, thanh tra việc giao người làm việc tại các cơ sở giáo dục để bảo đảm giáo viên dạy học không bị thiếu, ảnh hưởng đến chất lượng dạy học; thực hiện tuyển viên chức giáo viên đối với những bộ môn còn thiếu. Đồng thời, trang cấp đầy đủ trang thiết bị dạy học phục vụ năm học 2022-2023. Cùng với đó, chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, các huyện, thành phố thanh toán dứt điểm tiền lương dạy thêm giờ cho giáo viên. Đề nghị Sở Y tế có kiến nghị, đề xuất bổ sung đủ vắc xin để bảo đảm công tác tiêm chủng, phòng các bệnh cho trẻ. Chủ động phối hợp với các trạm y tế tuyến xã, rà soát số lượng trẻ cần tiêm chủng, đảm bảo đủ cung ứng cho nhu cầu của người dân. Chủ động tuyên truyền về tình trạng vắc xin tránh tình trạng thiếu vắc xin cho trẻ.

Đại biểu Lý Thu Hương, Tổ đại biểu huyện Yên Sơn phát biểu thảo luận

Quan tâm đến vấn đề vệ sinh môi trường, xử lý rác thải, đại biểu Phan Thị Mỹ Bình, Tổ đại biểu TP Tuyên Quang đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện chỉ đạo các xã, phường đưa việc thu, nộp tiền xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn vào hương ước, quy ước thôn, bản, tổ dân phố; tuyên truyền nâng cao ý thức của cơ quan, đơn vị, hộ dân về việc thu gom, xử lý chất thải rắn…

Đại biểu Phan Thị Mỹ Bình, Tổ đại biểu TP Tuyên Quang phát biểu thảo luận

Đại biểu Trần Giang Nam, Tổ đại biểu huyện Sơn Dương cho rằng cần có các giải pháp cụ thể để khắc phục những hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023. Từ đó, tạo tiền đề thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Trong thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, tiến độ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu còn chậm. Việc duy trì, giữ vững và nâng cao các tiêu chí đã đạt còn hạn chế… Đại biểu đề xuất các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo khắc phục khó khăn, vướng mắc tại cơ sở; bố trí nguồn vốn cho các xã về đích xây dựng nông thôn mới.

Đại biểu Trần Giang Nam, Tổ đại biểu huyện Sơn Dương phát biểu thảo luận

Kết thúc phiên thảo luận, Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung đề nghị: Các cấp, các ngành, địa phương quyết tâm mục tiêu tăng trưởng 9%. Trong đó, tập trung triển khai, hoàn thành các chương trình dự án theo kế hoạch; sớm hoàn thành thủ tục đầu tư để hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công. Ngành Thông tin và Truyền thông cần nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá việc triển khai thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung kết luận phần thảo luận

Vấn đề thu gom xử lý chất thải cần quy hoạch điểm tập kết rác thải bảo đảm mỹ quan đô thị. Các huyện, thành phố chủ động trong công tác xây dựng hoàn chỉnh định mức đơn giá, đảm bảo công tác đấu thầu, cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh.

Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, đồng chí đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo bố trí trường lớp phù hợp, giảm tình trạng thiếu giáo viên. Điều động, bố trí giáo viên phải bảo đảm nguyên tắc, thống nhất, phù hợp, chi trả tiền thừa giờ cho giáo viên kịp thời. Xây dựng kế hoạch về đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn đề điều động giáo viên thống nhất trên toàn tỉnh. Các đại biểu HĐND tỉnh giám sát nguồn thu tài chính tại các trường học bảo đảm công khai, minh bạch. Ngành Giáo dục chỉ đạo thanh tra các cơ sở giáo dục về việc thu các dịch vụ hỗ trợ học tập, tránh tình trạng bao che việc thu sai mục đích…UBND tỉnh chỉ đạo mua sắm trang thiết bị dạy học, đáp ứng nhu cầu dạy học. Ngành Y tế cần làm rõ nguyên nhân dẫn đến thiếu vắc xin tiêm chủng để có giải pháp khắc phục ngay tình trạng này.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tiếp tục tham mưu UBND tỉnh làm tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa và du lịch. Cán bộ, công chức địa phương tiếp thu ý kiến của người dân cần có sự nghiên cứu, trả lời thấu đáo; nâng cao năng lực thực thi công vụ. Đồng thời, mong nhân dân tiếp tục phản ánh những vướng mắc ở cơ sở đến đại biểu HĐND tỉnh, để HĐND tỉnh có những kiến nghị, đề xuất ngành chức năng giải quyết kịp thời. Cùng với đó, nâng cao năng lực sản xuất giống cây lâm nghiệp, tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm hiệu quả. Số lượng vụ án thụ lý và giải quyết nhanh, đạt chỉ tiêu đề ra, tuy nhiên có những vụ án còn kéo dài, vụ án ly hôn tăng nhanh, cần có giải pháp cụ thể để khắc phục trong năm tới.

Ngày mai, ngày 07/12, Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XIX sẽ tiếp tục phiên thảo luận.

PV

Tin tức khác

Trong tỉnh

Trong nước

Quốc tế