Ngày làm việc thứ ba, xem xét thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Thứ năm, ngày 07-12-2023, 17:30| 352 lượt xem

Ngày 07/12, các đại biểu HĐND tỉnh nghe các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố.

Toàn cảnh phiên họp

Tại kỳ họp, HĐND đã xem xét, thông qua các nghị quyết: Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2022; Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024; Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2024; Phê duyệt Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2024; Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm C trên địa bàn tỉnh; Quy định về người hoạt động không chuyên trách; người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; khoán kinh phí hoạt động ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; Quy định mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục, tiêu chí lựa chọn dự án dược liệu quý của nội dung Đầu tư hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 01 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh; Quy định chính sách hỗ trợ thực hiện bố trí ổn định dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, di cư tự do, khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2030; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2024...

Chủ tọa kỳ họp

Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2024: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP (giá so sánh 2010) tăng 9% so với năm 2023. GRDP bình quân đầu người đạt trên 60 triệu đồng/người/năm. Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng 8,5%. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) tăng 16%. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản (giá so sánh 2010) đạt 11.310 tỷ đồng, tăng 4,7% so với năm 2023; sản lượng lương thực đạt trên 34 vạn tấn. Trồng mới 10.100 ha rừng tập trung. Duy trì và giữ vững chất lượng các tiêu chí của 74 xã đạt chuẩn nông thôn mới và có 12 xã hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới. Thu hút 2.750 nghìn lượt khách du lịch, tổng thu từ khách du lịch đạt 3.600 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 35.000 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 3.862 tỷ đồng. Tỷ lệ đô thị hóa 26%. Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học ở các cấp học; 100% xã, phường, thị trấn giữ vững phổ cập các bậc học. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia các bậc học: mầm non 56,9%, tiểu học 78,2%, trung học cơ sở 74,7%, trung học phổ thông 34,3%. Có 91% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 89% số thôn, bản, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa...

Phấn đấu thứ hạng trên bảng xếp hạng chỉ số Chuyển đổi số của tỉnh Tuyên Quang xếp thứ 35 của cả nước. Số lao động được tạo việc làm 22.550 người; tỷ lệ lao động qua đào tạo 69,5%, trong đó có bằng, chứng chỉ đạt 28,0%; tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội 31,0%. Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm >3%; 100% chất thải nguy hại, chất thải y tế được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; 95,5% chất thải rắn thông thường được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng; Tỷ lệ số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 99,9%. (19). Hoàn thành xây dựng 45 cầu trên đường giao thông nông thôn và thực hiện bê tông hoá 192,1 km đường giao thông nông thôn (đường nội đồng 128,2 km; đường thôn 63,9 km)....

Đại biểu biểu quyết các nghị quyết bằng máy tính bảng

Tỉnh cũng đề ra 14 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, trọng tâm là: Triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương Đảng khóa XIII. Triển khai Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, gắn với công nghiệp chế biến theo hình thức liên kết chuỗi giá trị bền vững. Phát huy tiềm năng, lợi thế đẩy nhanh tiến độ thực hiện mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh; Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đồng thời, thực hiện tốt các giải pháp phát triển nguồn thu và chống thất thu ngân sách Nhà nước, phấn đấu năm 2024 tăng thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp so với dự toán; chú trọng khuyến khích, vận động các doanh nghiệp, nhà đầu tư thành lập doanh nghiệp mới trên địa bàn tỉnh, tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước; Tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng lực ngành y tế tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng lực lượng Quân đội, Công an; gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Tại phiên thảo luận, đại biểu Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang nêu, để hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà  năm 2023, trong tháng cuối năm ngành thuế và các ngành liên quan, các huyện, thành phố cần quyết tâm hoàn thành tất cả các khoản thu để hoàn thành dự toán thu ngân sách. Đồng thời, đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ thêm về về căn cứ giao dự toán. Đại biểu cũng đề xuất một số giải pháp để thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

Đại biểu Tạ Đức Tuyên Bí thư Thành ủy Tuyên Quang phát biểu tại phiên thảo luận

Phát biểu tại phiên thảo luận, Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Quang Thắng cho biết, trong quá trình tham mưu dự thảo Nghị quyết, Sở đã phối hợp với Sở Tài chính xây dựng dự thảo. Đồng thời xin ý kiến của các ngành đối với dự thảo Nghị quyết, xem xét kỹ lưỡng, bảo đảm hiệu quả thực thi khi Nghị quyết được ban hành. Đồng chí cũng nêu rõ về trường hợp một số Chi hội trưởng Phụ nữ, Người Cao tuổi, CCB… ở xã Đội Bình (Yên Sơn) trong khu vực Nhà máy Z129 không được hưởng hỗ trợ do không thuộc đơn vị hành chính cấp thôn; Sở đã chỉ đạo phòng Nội vụ huyện Yên Sơn thành lập đoàn kiểm tra, xem xét để có báo cáo cụ thể....

Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Quang Thắng phát biểu tại phiên thảo luận

Cũng tại phiên thảo luận tại Tổ, kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX ngày 4/12, đã có 23 dự thảo nghị quyết được trình. Có 46 ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh tham gia đối với 16 dự thảo nghị quyết; 37 ý kiến kiến nghị đối với báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết của các ban HĐND tỉnh. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận và kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã tổng hợp, báo cáo giải trình, làm rõ.

Tại kỳ họp, HĐND xem xét, thông qua 23 dự thảo nghị quyết đã được thảo luận tại Tổ: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh; Quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản áp dụng trên địa bàn tỉnh;  Quy định mức hỗ trợ nguồn kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện một số nhiệm vụ chi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025; Phân bổ Kế hoạch vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, năm 2023 và năm 2024; Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Tuyến đường từ thị trấn Sơn Dương đi xã Tân Trào, huyện Sơn Dương; Quy định mức thu lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh; Ban hành các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh; Bãi bỏ một số nội dung Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 24 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách ưu đãi đối với học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên tỉnh Tuyên Quang và học sinh tham gia đội tuyển của tỉnh dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia; sáp nhập, đổi tên thôn trên địa bàn huyện Yên Sơn; Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 và Điều 6 của Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định chính sách hỗ trợ người mắc bệnh Suy thận mạn tính phải chạy thận nhân tạo chu kỳ, bệnh Tan máu bẩm sinh (Thalassaemia) trên địa bàn tỉnh; Quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh; Quy định mức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025; Danh mục công trình, dự án thực hiện thu hồi đất năm 2024 theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh; Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh; Điều chỉnh chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng thực hiện Dự án hồ Cao Ngỗi, tỉnh Tuyên Quang; Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh; Giao biến chế công chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2024; Phê duyệt tạm thời tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội tỉnh năm 2024; Quyết định số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên ở cấp xã đối với các huyện, thành phố thuộc tỉnh  năm 2024; Phân bổ Kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh năm 2024; Kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Tuyên Quang, năm 2024; Điều chỉnh Kế hoạch vốn và kế hoạch vốn bổ sung đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025.

Ngày mai, ngày 08/12 HĐND tỉnh tiếp tục xem xét, thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.

PV

Tin tức khác

Trong tỉnh

Quốc tế

Trong nước