Chuẩn bị tham gia Triển lãm mỹ thuật khu vực Tây Bắc - Việt Bắc năm 2024

Thứ sáu, ngày 10-11-2023, 11:05| 121 lượt xem

Nhằm đẩy mạnh phong trào sáng tác mỹ thuật, góp phần tuyên truyền, quảng bá hình ảnh về đất và người Tuyên Quang, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có Công văn số 1844-CV/BTGTU về việc tham gia Triển lãm mỹ thuật khu vực năm 2024.

Tác phẩm "Trùng Khánh Cao Bằng" của họa sỹ Mai Hùng đoạt giải khuyến khích tại Triển lãm mỹ thuật khu vực Tây Bắc - Việt Bắc năm 2023

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị thông tin đến các hội viên, hoạ sỹ, những người quan tâm đến nghệ thuật hội hoạ trên địa bàn tỉnh thực hiện theo đúng hướng dẫn của Hội Mỹ thuật Việt Nam về việc Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức Triển lãm Mỹ thuật khu vực lần thứ 29 năm 2024 nhân dịp kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2024) và Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2024) tại 08 khu vực trong cả nước. Trong đó, Tuyên Quang thuộc khu vực III (Tây Bắc - Việt Bắc) tổ chức tại tỉnh Sơn La.

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tiếp tục động viên, khuyến khích, tạo điều kiện để các hội viên, các hoạ sỹ tích cực tham gia sáng tác các tác phẩm mỹ thuật và tổ chức lựa chọn các tác phẩm mỹ thuật có chất lượng tham gia Triển lãm mỹ thuật khu vực Tây Bắc - Việt Bắc năm 2024.

PV

Tin tức khác