Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Bình mang tên Nhà bác học Lê Quý Đôn

Thứ hai, ngày 24-06-2024, 15:12| 393 lượt xem

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Bình vừa ban hành thông báo số 05/TB-HVHNT về việc xét, tặng giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Bình mang tên Nhà bác học Lê Quý Đôn giai đoạn 2012-2017, 2017-2022.

Nhà bác học Lê Quý Đôn

Theo đó, các thể loại tham dự giải thưởng bao gồm: Văn xuôi, thơ, âm nhạc, múa, sân khấu, kiến trúc, mỹ thuật, nhiếp ảnh, văn nghệ dân gian, phát thanh - Truyền hình.

Tác phẩm tham dự Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Bình mang tên Nhà bác học Lê Quý Đôn là những tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình văn học nghệ thuật của một tác giả hoặc một nhóm tác giả phản ánh chân thật, sâu sắc truyền thống, mảnh đất con người Thái Bình.

Tác phẩm phải có nội dung phản ánh về đề tài Thái Bình và đáp ứng một trong các điều kiện sau: Tác phẩm đã được các Hội chuyên ngành là thành viên của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, các cơ quan văn hóa, văn nghệ, nhà xuất bản Trung ương hoặc địa phương (cấp tỉnh) công bố, xuất bản; Kịch bản sân khấu, múa đã được ít nhất một đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp dàn dựng, biểu diễn tại các hội diễn, liên hoan Toàn quốc hoặc khu vực; kịch bản chương trình nghệ thuật có quy mô lớn (cấp tỉnh) được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tổ chức thực hiện; Kịch bản phóng sự phát thanh, truyền hình, các chương trình văn nghệ đã được Đài Phát thanh - Truyền hình của Trung ương sử dụng; Các đồ án thiết kế kiến trúc, trang trí nội, ngoại thất công trình; đồ án quy hoạch tiêu biểu đã được UBND tỉnh phê duyệt và đưa vào sử dụng.

Tác phẩm yêu cầu phải có giá trị cao về nội dung và nghệ thuật, phản ánh sâu sắc chân thực về truyền thống mảnh đất, con người Thái Bình qua các thời kỳ lịch sử, nhất là trong sự nghiệp đổi mới hiện nay; góp phần tích cực vào việc hoàn thiện nhân cách con người mới; giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào và nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân Thái Bình trong công cuộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời tác phẩm phải có tính sáng tạo và giá trị thẩm mỹ cao, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, hội nhập và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, được công chúng hưởng ứng, tiếp nhận và có sức lan tỏa trong nhân dân; góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao trí tuệ, tình cảm, đạo đức, trình độ thẩm mỹ của nhân dân.

Mỗi tác giả, nhóm tác giả chọn một tác phẩm, cụm tác phẩm hoặc công trình, cụm công trình thuộc một thể loại gửi tham dự cho một lần xét, tặng giải, cụ thể:

Tác phẩm là sách xuất bản nộp 05 quyển; Tác phẩm là ảnh, mỹ thuật (các thể loại mỹ thuật) được sao chụp thành ảnh, nộp 02 ảnh cỡ 30cm x 45cm; Kiến trúc: Nộp bản thiết kế chính công trình đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt (mặt bằng tổng thể, các mặt bằng hạng mục, các mặt đứng, mặt cắt, phối cảnh), 02 ảnh chụp toàn bộ công trình đã được đưa vào sử dụng có hiệu quả và 02 ảnh chụp công trình nội, ngoại thất (cỡ 30cm x 45cm); Tác phẩm về quy hoạch xây dựng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nộp các bản thiết kế chính, ảnh chụp phổi cảnh tổng thể, tiêu cảnh 02 ảnh cỡ 30cm x 45cm hoặc gửi bản vẽ sao chụp; Âm nhạc: Nộp 02 bản sao đĩa CD hoặc đĩa VCD cho mỗi thể loại; Múa: Nộp 02 kịch bản phô tô và 02 bản sao đĩa ghi hình tác phẩm; Sân khấu: Nộp 02 bản kịch bản phô tô kèm theo 02 đĩa ghi hình vở diễn đã được các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp dân dụng, công diễn; Phát thanh - Truyền hình: Nộp 02 kịch bản phô tô và 02 đĩa CD hoặc đĩa VCD của tác phẩm.

Cơ cấu Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Bình mang tên Nhà bác học Lê Quý Đôn như sau: Mỗi thể loại xét tặng: 01 giải Nhất; 02 giải Nhì; 03 giải Ba; 05 giải Khuyến khích.

Mốc thời gian tác phẩm tham dự Giải thưởng: Giai đoạn 2012- 2017: tác phẩm được sáng tác, công bố từ ngày 01/8/2012 đến ngày 31/7/2017; Giai đoạn 2017- 2022: tác phẩm được sáng tác, công bố từ ngày 01/8/2017 đến ngày 31/7/2022.

Thời gian nhận hồ sơ dự giải: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 08/7/2024; Thời gian trao tặng Giải thưởng: Tháng 12/2024.

Nơi tiếp nhận hồ sơ: Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình, số 26, đường Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình. Mọi thắc mắc liên hệ đ/c Cao Quỳnh Lương  0975 522 989.

PV

Thông báo khác