Thực hiện tốt công tác tuyên giáo, báo chí - xuất bản 6 tháng cuối năm

Thứ tư, ngày 19-06-2024, 08:00| 519 lượt xem

Sáng 18/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo, công tác báo chí – xuất bản, công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị.

6 tháng đầu năm 2024, ngành Tuyên giáo của tỉnh đã thực hiện tốt các nhiệm vụ, lĩnh vực của ngành. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động đổi mới, chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, đột phá, có hiệu quả công tác tuyên giáo, đạt 100% kế hoạch được giao. Công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên tiếp tục được thực hiện chủ động, tích cực, có hiệu quả. 

Các cơ quan báo chí trong tỉnh đã bám sát hoạt động của cấp ủy, chính quyền, định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tuyên truyền kịp thời, toàn diện các vấn đề thời sự, nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh.

Tạp chí Văn nghệ Tuyên Quang đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức, tuyên truyền kịp thời, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh thông qua các tác phẩm văn học, nghệ thuật. Các chuyên mục “Sự kiện bình luận”; “Sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Phê bình giới thiệu”; “Đời có người như thế”; “Gương mặt văn nghệ” được duy trì đều đặn ... với nhiều thể loại như: Truyện ngắn, bút ký, thơ, âm nhạc... đã làm nên nét đặc sắc riêng của tạp chí, tạo sự hấp dẫn, thu hút độc giả.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Nông Thị Bích Huệ đề nghị, ngành Tuyên giáo cần tham mưu với cấp ủy tổ chức quán triệt, học tập, phổ biến, tuyên truyền và tham mưu cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, các quy định mới của Trung ương ban hành; các luật mới được Quốc hội thông qua ở Kỳ họp thứ 7; các nghị quyết được Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XIX thông qua.

Các cơ quan báo chí tích cực tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; các mô hình, điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thông tin, tuyên truyền công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Chú trọng phản ánh việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; tiến độ thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; các hoạt động xúc tiến đầu tư; việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; phát triển công nghiệp, nông lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, huy động mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục tuyên truyền, phản ánh gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh tuyên truyền về Lễ hội thành Tuyên năm 2024; quảng bá, giới thiệu hình ảnh quê hương, con người Tuyên Quang, truyền thống, bản sắc văn hóa đặc sắc, tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế của địa phương với bạn bè trong nước và quốc tế… để Tuyên Quang trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp và du khách. 

PV

Tin tức khác