Hội thảo mỹ thuật đương đại các tỉnh miền núi phía Bắc

Thứ hai, ngày 20-11-2023, 10:47| 294 lượt xem

Hội Mỹ thuật Việt Nam vừa phối hợp với Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái tổ chức Hội thảo Mỹ thuật khu vực III Tây Bắc - Việt Bắc. Tại hội thảo, các tham luận và ý kiến phát biểu đều cơ bản cho rằng, qua thực tiễn chặng đường phát triển mỹ thuật khu vực III Tây Bắc - Việt Bắc, ngoài những mặt thuận lợi, khởi sắc vẫn còn những mặt hạn chế. Do đó cần tăng số lượng các giải thưởng, cách thức chấm giải… để động viên, khích lệ đội ngũ nghệ sĩ trong khu vực tích cực sáng tạo nghệ thuật. Mặt khác, cần có cách thức để hỗ trợ công tác truyền thông, quảng bá, chuyển tải thông tin, đặc biệt trong giai đoạn chuyển đổi số như hiện nay. Thu hút, giới thiệu các tổ chức, cá nhân sưu tầm những tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao của các họa sĩ, nghệ sĩ trong khu vực. Hội thảo lần này là cơ hội để các họa sĩ, nghệ sĩ tạo hình trong khu vực trao đổi, chia sẻ, đóng góp, tìm tòi, phát hiện và đề xuất, kiến nghị những xu hướng, cách làm mới đối với hoạt động sáng tạo nghệ thuật đặc sắc cho cộng đồng.

P.V

Tin tức khác