Hội thảo Nhà thơ Nông Quốc Chấn với quá trình phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Chủ nhật, ngày 19-11-2023, 10:05| 505 lượt xem

Nhằm tôn vinh, tri ân và tưởng nhớ những thành tựu, đóng góp to lớn của Nhà thơ Nông Quốc Chấn, sáng 18/11, Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) các dân tộc thiểu số Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội thảo khoa học “Nhà thơ Nông Quốc Chấn với quá trình phát triển văn hóa, VHNT các dân tộc thiểu số trong những năm qua” nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông.

Dự hội thảo có đồng chí Đinh Văn Thuần, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương; Nhạc sĩ Nông Quốc Bình, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam; đại diện lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn; các văn nghệ sĩ, chuyên gia văn học trong khu vực và cả nước; gia đình Nhà thơ Nông Quốc Chấn.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Nhà thơ Nông Quốc Chấn sinh ngày 18/11/1923 tại bản Nà Cọt, xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn, mất ngày 04/02/2002. Ông là một tên tuổi lớn của thơ ca kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ ở thế kỷ XX trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước. Ông là nhà thơ dân tộc Tày, là một trong những nhà thơ, nhà văn đặt nền móng cho VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam trong thời kỳ mới. Trong sự nghiệp sáng tác cũng như hoạt động quản lý văn hóa, VHNT của mình, Nhà thơ Nông Quốc Chấn đã để lại nhiều dấu ấn và những cống hiến, đóng góp quan trọng cho sự phát triển văn hóa, VHNT của đất nước, nhất là đối với VHNT các dân tộc thiểu số.

Với công lao và những đóng góp của mình, ông được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất... Ông cũng đạt nhiều giải thưởng văn học trong nước và quốc tế, năm 2000 ông được Nhà nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về VHNT.

Các ý kiến tham luận tạo Hội thảo đều cho rằng các tác phẩm văn học của Nhà thơ đều có giá trị lớn về nội dung, tư tưởng và nghệ thuật, nhất là tình yêu quê hương, đất nước, bản sắc văn hóa dân tộc Tày nói chung và dân tộc thiểu số nói riêng. Tuy nhiên, hiện nay bạn đọc ít được tiếp cận được với các tác phẩm của ông, điều đó cho thấy công tác tuyên truyền, quảng bá những tác phẩm của ông còn nhiều hạn chế, lãng phí một gia tài có giá trị lớn. Vì vậy một số ý kiến tham luận cho rằng cần phải tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm của Nhà thơ Nông Quốc Chấn một cách bài bản, hệ thống, khoa học để những tác phẩm của ông thực sự đi sâu vào đời sống… 

Một số ý kiến cũng cho rằng cần thiết phải có một giải thưởng văn học nghệ thuật dành cho các văn nghệ sỹ người dân tộc thiểu số Việt Nam mang tên Nông Quốc Chấn để tưởng nhớ, tri ân những cống hiến to lớn của ông đối với sự phát triển văn hóa, VHNT của đất nước, đồng thời động viên, khích lệ các văn nghệ sỹ người dân tộc thiểu số trên con đường sáng tạo văn học nghệ thuật.

PV

Tin tức khác