Sự tích cá sứt mũi

Thứ bẩy, ngày 20-04-2024, 16:10| 216 lượt xem

Hôm nay bố giăng lưới

được một mẻ cá tươi

đây là cá sứt mũi

nhìn ngồ ngộ mắc cười

 

Mẹ nấu canh lá chua

cả nhà khen nức nở

cá làm vạ cho cơm

em thèm ăn bát nữa

 

Ngồi lại đây bố kể

chuyện con sông ngày xưa

chung nhau một mạch nguồn

chia hai dòng trong đục

các loài sống dưới nước

ai cũng chuộng dòng trong

tranh giành nhau nhung nhúc

om sòm cả một vùng

 

Ngọc Hoàng liền xuống chiếu

cho các loài dưới sông

loài ở lại dòng trong

loài đi sang bên đục

 

Lệnh Thiên đình ban bố

nhất nhất phải tuân theo

riêng một loài cá nhỏ

lẩn ngay vào đám rêu

 

Thiên lôi liền dùng kim

xiên mũi loài cá ấy

dắt ngay sang dòng đục

 

- Xin ơn trên thương tình

loài con rồi chết mất

chúng kêu la thảm thiết

- Đừng nói thiệt nói hơn

mau bơi theo loài khác!

 

Sao cứ thuận lệnh trời

cả đời uống nước đục!

cá gồng mình hết sức

dứt mũi khỏi sợi dây

mũi cá rách tả tơi

khi lành làm thành sẹo

 

Tên loài cá sứt mũi

có từ sự tích này.

-----

Cá sứt mũi: tên một loài cá nhỏ ăn rất thơm ngon, thường sống ở những đoạn sông, suối nước trong, chảy siết.

Thèn Hương

Tin tức khác