Một mùa bội thu

Thứ ba, ngày 17-10-2023, 08:55| 148 lượt xem

Thúy Quang

 

Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là đề tài phong phú và hấp dẫn, có sức truyền cảm cho những sáng tạo, cho người sáng tác, bởi Người là Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất, là người bạn lớn của nhân dân thế giới, đã đấu tranh không mệt mỏi cho hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Từ thực tiễn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua giới thiệu và phát hiện của các cơ quan tuyên truyền, thông tấn báo chí, văn hóa, văn nghệ đã xuất hiện, lan tỏa nhiều tấm gương người tốt việc tốt, những việc làm bình dị và cao quý, việc nhỏ nghĩa lớn, thể hiện sinh động việc học tập và làm theo tấm gương sáng của Người, tiếp tục thúc đẩy công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.

Giải thưởng sáng tác, quảng bá về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là một giải thưởng lớn do Ban Tuyên giáo Trung ương phát động từ năm 2009, đến nay đã được 14 năm. Hưởng ứng hoạt động này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì đồng hành cùng Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, các cơ quan báo chí, văn hóa, văn nghệ của tỉnh tổ chức có hiệu quả giải thưởng sáng tác, quảng bá về Bác. Đội ngũ anh chị, em văn nghệ sĩ, nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, người làm công tác văn hóa, văn nghệ của tỉnh đã tâm huyết, dày công nghiên cứu, sưu tầm những tư liệu về những năm tháng Bác ở và làm việc, cùng với những hoạt động quan trọng của Người tại Tuyên Quang để sáng tác, quảng bá trên 3.000 tác phẩm tham gia trong đó đã có gần 300 tác phẩm được trao Giải thưởng của Trung ương và của tỉnh. Đây là những kết quả đáng ghi nhận, góp phần thiết thực nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng về các tấm gương điển hình trong học tập và làm theo Bác; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta giành được nhiều kết quả trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn toàn tỉnh.

Đặc biệt, hưởng ứng hoạt động này trong giai đoạn 2021- 2023; tỉnh đã có gần 500 tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật của các tác giả, nhóm tác giả, tập thể, cá nhân tham gia sáng tác, quảng bá về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các tác phẩm đã thể hiện tình cảm linh thiêng, lòng kính yêu và biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, ca ngợi tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và những nhân tố mới, cách làm hay, tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; ca ngợi truyền thống cách mạng, những thành tựu trong quá trình đổi mới và phát triển của Tuyên Quang. Ban Tổ chức Giải thưởng của tỉnh đã trao tặng 05 Giải A, 12 Giải B; 15 Giải C; 16 Giải Khuyến khích và lựa chọn 10 tác phẩm văn học - nghệ thuật, báo chí và 05 tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá tham dự Giải thưởng do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. Kết quả, tỉnh đã vinh dự được Ban Chỉ đạo Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Trung ương trao tặng 02 tập thể đạt Giải xuất sắc trong công tác quảng bá (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch); 01 Giải A cho tác phẩm văn học “Rừng có tiếng người” của tác giả Đinh Công Diệp (Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh); 01 Giải B cho tác phẩm báo hình “Học Bác để giữ rừng mãi xanh” của Nhóm tác giả Nguyễn Thị Lệ Thủy - Lưu Khiêm - Xuân Thắng - Việt Bách (Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh); 03 Giải C về nghệ thuật nhiếp ảnh, âm nhạc và văn học của các tác giả Nguyễn Chính; Quang Thủy - Tạ Bá Hương; Đỗ Anh Mỹ, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; 01 Giải Khuyến khích chuyên ngành xuất bản cho tác phẩm “Gương người tốt, việc làm hay” của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Trong số các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí đạt giải lần này, tiêu biểu có Tiểu thuyết “Rừng có tiếng người” của cố Nhà văn Đinh Công Diệp, được trao Giải A về lĩnh vực văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số. Tác phẩm đã khắc họa thành công hoàn cảnh, số phận của các nhân vật, trên bối cảnh vùng cao - nơi bấy lâu khó khăn, thiếu thốn đủ bề, nhưng đồng bào các dân tộc nơi đây vẫn một lòng đi theo Đảng, Bác Hồ. Tác phẩm “Rừng có tiếng người” thể hiện sâu sắc quá trình quan sát, chiêm nghiệm dài lâu của cố nhà văn Đinh Công Diệp1, ông gắn bó hầu như suốt đời với núi rừng, với mảnh đất Tuyên Quang. Bên cạnh “Rừng có tiếng người”, nhóm tác giả Nguyễn Thị Lệ Thủy - Lưu Khiêm - Xuân Thắng - Việt Bách (Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh) đạt Giải B cho tác phẩm báo hình “Học Bác để giữ rừng mãi xanh”; các tác giả Đỗ Anh Mỹ với tiểu thuyết “Rễ rừng”; Tạ Bá Hương, Đinh Xuân Thủy với tác phẩm âm nhạc “Mùa phách nhớ Người” và tác phẩm nhiếp ảnh “Truyền nghề” của tác giả Nguyễn Chính được Ban Tổ chức giải thưởng của Trung ương trao tặng Giải C về văn học, nghệ thuật. Các tác phẩm đã tạo sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng và xã hội về việc học tập và làm theo Bác.

Cùng với lĩnh vực sáng tác tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí được trao giải, tập thể  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được trao Giải thưởng đồng hạng xuất sắc về tuyên truyền, quảng bá. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với 04 ấn phẩm được phát hành: “Tuyên Quang trong tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Ban đã chủ trì phối hợp với Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh xuất bản năm 2021); Gương người tốt, việc làm hay (xuất bản tháng 9/2020); Tài liệu Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững” (xuất bản năm 2022) và Bản tin Thông báo nội bộ (phát hành hằng tháng). Đây là những ấn phẩm đã được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên tập rất công phu, khoa học, bài bản đã cung cấp những tài liệu rất quan trọng, quý giá, khoa học phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trọng tâm là: Về thân thế, tiểu sử, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh; về vai trò, vị trí của Tuyên Quang trong cách mạng giải phóng dân tộc; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính hoạt động hiệu lực, hiệu quả, từ đó phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhanh, bền vững; những chỉ dẫn, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh; về những điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang…

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả việc tuyên truyền, biểu diễn, quảng bá về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Công trình Quảng trường Nguyễn Tất Thành, tại thành phố Tuyên Quang đã được Ban Tổ chức Giải thưởng “Phong cảnh thành phố châu Á” công nhận là 1 trong 11 công trình, dự án xuất sắc đạt “Giải thưởng Phong cảnh thành phố châu Á” (Asian Townscape awards) năm 2022; tổ chức thành công các hoạt động, sự kiện văn hóa, nghệ thuật chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, nổi bật, như: Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo kháng chiến; Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chương trình nghệ thuật “Để điệu Then còn mãi” chào mừng Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”.

Sáng tác, quảng bá về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm của đội ngũ những người làm công tác tuyên truyền, báo chí, văn hóa, văn nghệ và toàn thể Nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Để phát huy kết quả đã đạt được, Ban Tổ chức Giải thưởng tiếp tục phát động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2023 - 2025, nhằm góp phần thiết thực nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng về các tấm gương điển hình trong học tập và làm theo Bác; phát huy lòng yêu nước, giá trị văn hóa, sức mạnh con người Tuyên Quang. Tin tưởng rằng, sẽ có nhiều tác phẩm mới của các tác giả, nhóm tác giả văn nghệ sĩ, nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, những người làm công tác văn hóa, văn nghệ tham gia sáng tác, quảng bá về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với một mùa bội thu mới.

T.Q

Tin tức khác