ĐẤT QUÊ

Thứ tư, ngày 20-09-2023, 10:32| 331 lượt xem

VŨ KIM LIÊN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thẳm sâu

Từng thớ vạt

Vỉa tầng

Cát pha, bazan, caolin, than sét

Rộng dài tôn cao, vạt thấp

Chát mặn mồ hôi

Nơi ông bà ta mẹ cha ta tảo tần năm sương mười nắng

Trắng đêm chờ nước trời

Tàn ngày mong bão tạnh

Cõng lúa về đỏ đuôi con mắt

Ngóng mặt trời phóng phơi sàng sảy

Đời nối đời ọ trâu vực nghé

Từng vệt mồ hôi làm dày thêm bao sợi vải nâu sồng

Màu của đất bứng lên từ chân rạ

Nên dẻo thơm mỗi hạt ngọc trời

Lam lũ vẫn thẳng ngay thất bát vẫn cười

Sẵn ruột tượng bùm cho nhau bò gạo

Chia nhau mỗi củ khoai lùi

Mủng trà xanh sóng sánh đợi trăng vàng

Phong kẹo lạc điếu thuốc lào vui như làng có cỗ

Quê hương đó là ông bà cha mẹ

Dựa vào đất tôn đất lên mà sống

Vãn hồi lại gửi thân về đất

Nhất định chẳng rời xa

Nhất định chẳng chia lìa

Nương vào nhau cộng sinh ngay cả khi hóa đất.

Tin tức khác